Bestuur

Informatie “K.V. Foarut

Bestuur

Voorzitter
Vacant

Algemeen Secretaris & Wedstrijdsecretaris
Coby van Wieren       2541784
Tramstraat 45
9034 GS Marsum
Mail: wcvanwieren@chello.nl
info@kv-foarut.nl

Penningmeester & Ledenadministratie
Ida Bouma                 254 1769
Wielingastraat 21
9034 HE Marsum
bouma27@kpnplanet.nl

Lid
Bauke Rekker             2541327

Lid   
Maaike Dijkstra-Herrema

Jeugdcommissie
Secretariaat
Email adres                            jeugdkvfoarut@hotmail.com

Maaike Dijkstra-Herrema
Jeroen Efdé
Sjoerd van der Wijk
Geertje Schukken
Nynke van Wier

 

Neem contact op