Agenda

[calendar]
WEDSTRIJDAGENDA 2012 ”KV FOARÚT” MARSUM
Zondag 1 april Zaalkaatspartij voor welpen en pupillen, in gymzaal Marsum.
Aanvang 13.30 uur. Opgave jeugd tot 25 maart via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zondag 15 april Muurkaatstoernooi op tenniscomplex voor leden en niet leden
Aanvang 13.00 uur. Opgave t/m 15 april 12.00 uur.
Zondag 29 april Openingspartij voor leden dames, heren vanaf 14 jaar met verliezersronde en jeugd.
Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 28 april 19.00 uur.
Jeugd opgave tot 22 april via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zaterdag 19 mei Federatie Menaldumadeel.
Aanvang 13.00 uur.
Zondag 20 mei Ledenpartij i.s.m. KV “Sla Raak” Engelum te Engelum voor dames, heren
en jeugd met verliezersronde. Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 19 mei 19.00 uur.
Jeugd opgave tot zondag 13 mei via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zaterdag 2 juni KNKB jongens afdeling + d.e.l. met verliezersronde.
Aanvang 10.00 uur.
Dinsdag 5 juni Voorrondes afdeling kampioenschappen. Categorie schooljeugd.
Aanvang 18.00 uur.
Donderdag 7 juni O.B.S. “De Pôlle” kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8 i.s.m. de jeugdcommissie.
Aanvang 13.30 uur.
Vrijdag 15 juni Ouder/kind kaatspartij in twee categorieën.
Aanvang 18.00 uur. Opgave voor 8 juni via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zondag 17 juni KNKB heren 1e klas Senioren vrije formatie partij (sponsor: “Het Grauwe Paard”).
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 24 juni Gezamelijke Jeugdpartij Marsum-Ingelum-Bitgum.te Marsum
Aanvang 13.00 uur.Opgave t/m15 juni via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Woensdag 27 juni Diplomakaatsen beginners, welpen en pupillen.
Aanvang trainingstijd.
Zondag 8 juli Jubileum ledenpartij voor senioren en jeugd, nog nader in te vullen.
Opgave t/m 7 juli 19.00 uur. Jeugd opgave tot 1 juli via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zondag 15 juli Kaatspartij “Het Grauwe Paard”. Dames en heren vanaf 14 jaar met verliezersronde.
Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 14 juli 19.00 uur.
Ledenpartij jeugd. Aanvang 12.00 uur. Opgave voor 8 juli via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Woensdag 18 juli Uitreiking diploma’s en prijzen competitiekaatsen jeugd.
Aanvang 19.00 uur.
Zaterdag 18 augustus KNKB schoolmeisjes A- en B-klasse d.e.l.
Aanvang 10.00 uur.
Vrijdag 24 augustus Slotpartij competitiekaatsen dames en heren vanaf 14 jaar.
Aanvang 19.00 uur.
Zaterdag 8 september KNKB dames Hoofdklasse uitnodiging met 10 parturen.
Aanvang 11.00 uur.
Zondag 9 september KNKB heren Hoofdklasse vrije formatie met 10 parturen.
Aanvang 12.00 uur.
Maandag 10 september A v/d Kooi ledenpartij  B- en C-klasse met verliezersronde vanaf 14 jaar.
Aanvang 10.00 uur. Opgave t/m maandag 10 september 9.00 uur.
Zondag 16 september Eindfeest jeugd. Opgave voor 18 juli via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Nadere informatie volgt.
Zondag 23 september BB kaatspartij. Dames en heren vanaf 14 jaar met verliezersronde.
Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 22 september 19.00 uur.