News
25
mei

KNKB Jongens partij

Om precies 10.00 uur gingen we van start met onze Jongens Knkb partij een record deelname 36 partuur bij de afdeling en 23 partuur d.e.l +verl afd. Met  bij sommige parturen prachtige bovenslagen en mooi tussenspel. Er werd spannend gekaats veel partijen eindigden 5-4 6-6 en zelfs een aantal partijen kwam alles aan de hang. Na een lange kaatsdag kon even voor 19.00 uur de prijs winnaars hun prijs in ontvangst nemen. De prijzen waren bij de Jongens Afdeling: 1e prijs:Franeker: Wesley Bollema,Mark Jan Ijkema en Marco de Groot. 2e prijs:Menaam:Sander de Boer,Tom Gerard Cats en Tycho de Groot. 3e prijs: Berltsum:Wessel Miedema,Jisse Kemper en Ruben Eijzenga. 4e Prijs:Jelsum-Koarnjum-Britsum Lieuwe v/d Werff,Sjoerd Smits en Roald Bruinsma. 4e prijs:Hijum Finkum:Hielke Beijering,Jetze Lutzen Plantenga en Laas Pieter van Straten.   104_2950 104_2949104_2948104_2946104_2944

Bij de Jongens d.e.l. +verl.afd waren de prijzen voor:
1e prijs:Lennard Terpstra(Dronryp),Timen van Grelderen(Goenga) en Jehannes Gietema( Akkrum).
2e prijs:Sjoerd Keizer (Tzummarum),Libbe Mud (Wergea) en Harm de Vries (Tzummarum).
3e prijs:Anton Buwalda (Schettens),Jelmer Swart (St Jac Par).en Christan Drayer (Gaast Ferwoude).

104_2953104_2952104_2947

We kunnen terug zien op een lange geslaagde  kaatsdag  met dank aan onze vrijwilligers.
Bestuur Kv Foarut

 

Algemeen / slider 0 Reacties