Wedstrijdagenda 2017

Wedstrijdagenda 2017

Wijzigingen voorbehouden

Informatie

Opgave leden- en of andere partijen per e-mail via info@kv-foarut.nl
Doe dit tijdig o.v.v. de wedstrijd met voor- en achternaam.

Zondag 30 April Gezamelijke Kaatspartij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him en KV Foarut
bij OG Huizum.Aanvang 12.00 uur.Opgave tot donderdag 27 april 19.00 uur
Zondag 7 mei Gezamelijke jubileumpartij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him
Ingelum,Bitgum en KV Foarut.te Marsum
Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m donderdag 04 mei 19.00 uur.
Jeugd alleen van Marsum opgave via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Jeugd opgave t/m woensdag 3 mei 19.00 uur
Zaterdag 20 Mei Gezamelijke partij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him en KV Foarut
bij LKC.Aanvang.12.00 uur.opgave tot donderdag 18 mei 19.00 uur
Zondag 28 mei Gezamelijke partij met Marsum, Ingelum en Bitgum te Bitgum
Aanvang 13.00 uur.Opgave tot Woensdag 24 mei 18.00 uur!!!!!!
Donderdag 1 juni O.B.S. “De Pôlle” kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8 i.s.m. de
jeugdcommissie. Aanvang 13.30 uur.
Zaterdag 3 juni Federatie regio kaatsen . Aanvang 9.00 uur.
Zondag 18 juni Gezamelijke partij met Marsum, Bitgum en Ingelum te Ingelum
Aanvang 12.00 uur.Opgave tot donderdag 15 juni 19.00 uur!!!!!!
Zondag 25 juni Heineken Café Kaatspartij V.F. voor dames en heren vanaf 18 jaar met verliezersronde
Aanvang 11.00 uur. Opgave tot zaterdag 24 juni 19.00 uur.
Zondag 2 Juli Kind/ouder kaatspartij .Aanvang 10.30 uur.
Opgave t/m woensdag 28 juni 19.00 uur via jeugdkvfoarut@hotmail.com
Zondag 2 juli Gezamelijke Kaatspartij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him en KV Foarut
Bij Lekkum.Aanvang 12.00 uur.Opgave tot donderdag 29 juni 19.00 uur.
Vrijdag 21 juli Competitie kaatsen slotpartij jeugd.Aanvang 17.00 uur.
Zondag 23 juli KNKB Dames 1e klas  en 2e klas del onbeperkt+verlr.Aanvang 10.00 uur
Vrijdag 4 augustus Slotpartij competitiekaatsen Dames en Heren vanaf 14 jaar. Aanvang 19.00 uur.
Zaterdag 19 augustus KNKB Meisjes Pupillen jongens A-B.Aanvang 10.00 uur.
Vrijdag 8 september KNKB Dames Hoofdklasse d.e.l. met 8 parturen .Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 9 september A v/d kooipartij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him,Ingelum,Bitgum
en Marsum Aanvang 9.00 uur.Opgave tot 9 september 8.00 uur
Zondag 10 september KNKB Heren Hoofdklasse d.e.l. met 10 parturen.Aanvang 11.00 uur
Zondag 17 september Gezamelijke Kaatspartij met LKC,Het Plein,OG Huizum,Reitsje Him en KV Foarut
bij Het plein.Aanvang12.00 uur .Opgave tot donderdag 14 september 19.00 uur.
Zondag 24 september BB Kaatspartij voor dames en heren vanaf 14 jaar met verliezersronde.
Aanvang 12.00 uur.Opgave tot zaterdag 23 september 19.00 uur.
Let op !!!!! Zie afwijkende dag voor opgave wedstrijd